App.KeepFocus

JERES GENVEJ TIL EFFEKTIV ENERGISTYRING

App.KeepFocus er et effektivt energistyringsværktøj, som formidler store mængder af energidata på en visuel og brugervenlig måde.

Avanceret teknologi på en brugervenlig platform

App.KeepFocus opsamler al energidata ét sted på tværs af afdelinger, enheder eller bygninger, og med online adgang til al data formidlet i ét system, bliver opgaven med at optimere energiforbruget lettilgængelig – også for brugere, som ikke har den største tekniske baggrund.

Al energidata formidles med timeværdier, og det betyder, at man som bruger får adgang til et overblik over forbruget vist på timebasis. Det giver nogle unikke muligheder for at gennemskue og kortlægge forbruget og ad den vej identificere de områder, hvor der kan findes energibesparelser.

Eksempler på, hvad AppKeepFocus bruges til:

  Opdage standbyforbrug

Eftersom systemet viser forbruget time for time, viser det også forbruget i de perioder, hvor det i princippet bør ligge helt i bund, fordi lokalerne ikke er i brug. Hvis der på en måler kan registreres et forbrug 24 timer i døgnet, og det ikke kan forklares med et reelt forbrug, kan det identificeres som standbyforbrug, som der kan handles på.

  Opdage overforbrug

Den høje detaljeringsgrad af datavisningen i App.KeepFocus gør det muligt for alle brugere at lave sammenligninger, som kan indikere, om forbruget ligger på et rimeligt niveau med hensyntagen til klimakorrigering, stand osv.
Hvis man har mulighed for at sammenligne bygninger med samme formål (eksempelvis børnehaver i kommunen) og der er store udsving i deres forbrug, kan det give en indikation af, at der er besparelser at hente det ene sted.
Hvis der er udsving i forhold til tidligere års forbrug i samme tidsperiode, som ikke kan forklares med særlige forhold (vejr, ombygninger, forbrugere osv.) kan det give anledning til at undersøge årsagen.

  Spild

Et løbende toilet eller en lækage i rørene kan blive en dyr affære, hvis det ikke opdages i tide. App.KeepFocus har et fleksibelt alarmsystem, som gør opmærksom på unormalt forbrug, hvilket kan spare mange penge på vandregningen hvis der er noget galt

  Rapporter

Dokumentation er vigtig for både private og offentlige virksomheder. App.KeepFocus giver mulighed for at trække data ud til rapporter til forskellige formål, eksempelvis dokumentation til afgiftsrefusion for procesenergi eller til CSR (Corporate Social Responsibility).