Bæredygtighed og vanebrydning

Bæredygtighed og vanebrydning

Bæredygtighed, miljøbeskyttelse og energibesparelser er ikke noget, vi snakker om. Det er noget, vi gør.

Vi er begyndt at stille større krav til politikere og virksomheder, og vi forventer, at problematikken bliver taget alvorligt. Viljen til forandring er stor – også hos os selv, og tendensen er, at vi i markant højere grad end tidligere er villige til at ændre på vores adfærd.

Men adfærdsændringer kommer ikke af sig selv. Hvis vi ikke ved, hvad vi skal gøre anderledes, fortsætter vi i samme spor som altid, og selv når vi ved, hvad der skal gøres anderledes, er det ikke sikkert, vi ved, hvad vi skal gøre i stedet for.

KeepFocus har i en årrække arbejdet med at udvikle løsninger designet til at fremme adfærdsændringer hos forskellige målgrupper via forskellige platforme.

Viden gør os bevidste om vores forbrug

Hos KeepFocus har vi to produkter, som er udviklet specifikt til at fremme adfærdsændringer på forskellig måde til forskellige målgrupper. Fælles for de to produkter er, at de tager udgangspunkt i at formidle energiforbruget visuelt, letforståeligt og tankevækkende.

Den information, der formidles, er forbrugstallene for el, vand og varme (eller andre enheder, der er tilkoblet systemet). Den måde, forbruget formidles, er sat i relation til andre faktorer, som samlet giver en fornemmelse af, hvor forbruget ligger – og dermed også, om det kan bringes ned.

Når de informationer, vi får, er brugbare og meningsfulde, bliver vores energiforbrug helt naturligt noget, vi lægger mere og mere mærke til i vores dagligdag.

Motivationsværktøj
Visualisering af forbrug og effekt
Individuel alarmopsætning
Tips til besparelser

Læs mere om vores løsning til beboere i udlejningsejendomme her: Cards

Motivation får os i gang. Vaner får os til at fortsætte

Når vi har tilstrækkelig viden til at se den større sammenhæng, er vi lettere at motivere til at handle på en måde, der giver mening i den sammenhæng. Viden gør os i stand til at gennemskue, hvad der kan gøres bedre og motiverer os til at ændre vores adfærd på en hensigtsmæssig måde.

Det tager ifølge NASA mellem 21-40 dage at udvikle en vane, og det er først i det øjeblik, at adfærdsændringer bliver til vaner, at de har en langsigtet bæredygtig effekt. Hvis adfærdsændringer skal slå igennem som nye vaner, er det nødvendigt at bevare motivationen gennem en længere periode, og det har været vores udgangspunkt i udviklingen af vores adfærdsløsninger.

  Motivationsværktøj
  Visualisering af energiforbruget
  Visualisering af effekt
  Tips til besparelser

Læs mere om vores løsning til kommuner og virksomheder her: Dashboards