Energistyring (EMS) til erhverv

Lad os gøre jeres energistyring så nem og problemfri som mulig.

Med en energistyringsløsning fra KeepFocus får I stillet en række tekniske løsninger til jeres rådighed, som vil hjælpe jer godt på vej til at opnå markante energibesparelser.

Med online adgang til al jeres data samlet ét sted får I mulighed for hurtigt at danne jer et overblik over alle de forskellige bygningers energiforbrug fordelt på både hovedmålere og bimålere, og fordi jeres data opsamles og integreres automatisk i vores system skal I ikke bekymre jer om andet end det, der er væsentligt.

Avanceret teknologi på en brugervenlig platform

Bag den brugervenlige grænseflade gemmer sig en avanceret og gennemtestet software, som er udviklet til at visualisere energiforbruget på en måde, der afslører  spild og overforbrug og synliggør de områder, hvor der er et besparelsespotentiale.

Brugervenligt energistyringsværktøj
Online timeværdier af forbrugsmålinger
Valideret dokumentation til forbrugsregnskabet
Fleksibel alarmopsætning

Motivationsværktøj
Visualisering af data
Visualisering af effekt
Tips til besparelser

Få fuld afgiftsrefusion for jeres procesenergi

Fordi vi indsamler data på timebasis, er I sikret valideret data til jeres grønne regnskaber og detaljeret dokumentation for jeres procesenergi.

Hvad er procesenergi?

Procesenergi er den energi, I bruger på jeres forretningsområde.
For at kvalificere som procesenergi, skal to primære  betingelser være opfyldt:

  Energien skal være anvendt i forbindelse med produktion, hvor varen undergår en forandring

  Energien skal være anvendt til fremstilling af en vare, der er bestemt til afsætning

Det særlige ved procesenergi er, at det berettiger til afgiftsrefusion fra SKAT, hvilket kan beløbe sig til ret markante summer.
SKAT har standardsatser for fordelingen af energiforbruget som henholdsvis proces- eller ikke-procesenergi, og medmindre I kan dokumentere jeres reelle  procesenergi, vil SKAT fordele jeres forbrug efter nogle standardsatser.

Ofte vil den reelle procesenergi overstige SKAT’s estimater og jeres berettigede afgiftsgodtgørelse være højere end anslået i SKAT’s beregninger, så det kan godt betale sig at have styr på jeres energiforbrug.

Vil I gerne vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres energioptimering?

Vi sidder klar til at hjælpe, hvis I gerne vil vide mere om, hvordan KeepFocus kan hjælpe jer med at optimere jeres energiforbrug og få dokumentation til godtgørelse af jeres afgiftsberettigede forbrug.

Martin Herse

Key Account Manager - Øst

+45 2943 3342
mhe@keepfocus.dk

Referencer

RogMPressalitNovoLEOSolarLogoFerskvandscentretLundbeckintegoFiberLanDShåndværkBoligforeningen 3BDanfoss