Energiledelse (EMS)

Energiledelse er kunsten at tage kontrol over energiforbruget

For at kunne gøre det effektivt, er det nødvendigt med et pålideligt værktøj, som afslører forbruget helt ned i mindst detalje, så det bliver muligt at opdage og lokalisere overforbrug og spild.

App.KeepFocus er vores energistyringssystem, som med mere end 15 års udvikling bag sig, er et gennemtestet og progressivt værktøj til at simplificere store mængder af data på en måde, der giver brugerne et visuelt lettilgængeligt og letforståeligt overblik over deres energiforbrug – helt ned på målerniveau.

App.KeepFocus henter og registrerer forbrugsdata på timebasis, og det giver brugerne helt andre muligheder end målinger registreret på dags-, måneds- eller årsbasis.

Energioptimering gennem energivisualisering.

Vores løsninger bliver brugt til aflæsning af el, vand, varme, temperaturer, CO2, luftfugtighed, solfangere eller andre enheder, der er tilkoblet vores softwareplatform.

Bag den brugervenlige brugergrænseflade ligger der et effektivt værktøj, som i dag bliver brugt til blandt andet:

  At identificere bygningers eller processers besparelsespotentiale
  At monitorere indeklimaet
  At finde lækager, før forbruget når at løbe løbsk og der opstår risiko for skimmelsvamp
  At stoppe spild
  Udtræk af data til fordelingsregnskaber
  Dokumentation af procesforbrug
  Udtræk af rapporter til de grønne regnskaber
  Opdeling af energiafregningen til forskellige enheder

Alt er tilgængeligt med få klik i vores system uden fysisk og manuel aflæsning, fordi vi har automatisk dataopsamling.

Vi opsamler data fra time til time, og det giver nogle unikke forudsætninger for at tage styring over energiforbruget og finde de områder, hvor der kan findes besparelser.

Flere årtiers erfaring med energirelateret data

Vi har siden virksomhedens start gået forrest med avancerede softwareløsninger beregnet til at nedbringe energiforbruget – også før det blev moderne – og vi udvikler stadig løsninger, som bidrager til at gøre vores verden mere bæredygtig og robust, fordi det er mere nødvendigt nu end nogensinde før.

Skal vi hjælpe jer med at få mest muligt ud af jeres energistyring og energiledelse?

Martin Herse

Key Account Manager - Øst

+45 2943 3342
mhe@keepfocus.dk

Lars Gyldenholm

Account Manager - Øst

+45 6053 1967
lgy@keepfocus.dk

Trine Krag

Key Account Manager - vest

+45 2925 5666
tkr@keepfocus.dk