KeepFocus Cards

Personlig energiinformation giver mærkbare adfærdsændringer

KeepFocus Cards

KeepFocus Cards er en unik tjeneste, der er specifikt designet til at fremme adfærdsændringer blandt beboere i lejlighedskomplekser.

Energiforbrug er et ubevidst forbrug, som mange finder uinteressant og ikke giver den store opmærksomhed i dagligdagen, og den største udfordring for at opnå adfærdsændringer er at få skabt den personlige interesse for ens eget energiforbrug.

Konkrete forslag til handling

KeepFocus CARDS sænker abstraktionsniveau’et og giver konkrete og letforståelige forslag til, hvad beboeren kan gøre anderledes i hverdagen for at
reducere energiforbruget – og ad den vej også opnå markante økonomiske besparelser.

KeepFocus Cards er en individuel tjeneste, som synliggør hver beboers eget forbrug af el, vand og varme. Disse oplysninger inspirerer ikke til adfærdsændringer i sig selv, men sat i relation til eksempelvis ejendommens andre beboere eller pris i kroner og øre, skabes der en motivation for at følge forbruget regelmæssigt og monitorere resultaterne af egen ændret adfærd.

Sådan fungerer KeepFocus Cards

Tjenesten er tilgængelig fra et link og kan tilgås fra en browser på pc, Mac, iPad eller andre tablets.

Beboeren kommer direkte ind på sin egen side med visninger af sit forbrug fordelt på el, vand og varme samt en række ekstra ”cards”, som på forskellige måder synliggør beboerens forbrug og giver tip til ændringer, der kan påvirke forbruget positivt.

Elementerne i Cards

KeepFocus CARDS er designet til at motivere beboerne til at tage ejerskab over deres energiforbrug ved at præsentere dem for deres forbrugsinformation på forskellige måder, som skærper deres interesse.

Tjenesten er bygget op omkring tre primære typer af information:

  Forbrug
Forbrugsvisningerne viser den enkelte beboers forbrug af el, vand og varme. Forbrugstal alene kan være svære at forholde sig til, så for at gøre det konkret, bliver beboeren præsenteret for forskellige visninger af den samme information.

  Alarmer
En beboer kan selv indstille alarmer til at fortælle, hvis der registreres uregelmæssigheder. Det kan være advarsler om højt forbrug eller dårligt indeklima, og alarmerne suppleres med information om, hvad der kan være galt og forslag til, hvad beboeren kan eller bør gøre.

  Tips
CARDS indeholder også en række konkrete tips til, hvad man selv kan gøre for at spare på forbruget.

Eksempler på Cards:

Forbrug

Alarmer

Tips