25 år med god energi

Grundstenen til KeepFocus blev lagt i 1993 af Claus Humlum, som var foregangsmand for grøn tænkning og en pioner inden for energibesparende opfindelser. Paradoksalt nok blev det finanskrisen i 2008, der skabte den afgørende medvind for os.

Stop spild af energi

Hvordan kan man stoppe spild af vand og varme fra bygninger, hvis man ikke kan opdage det? Det var udgangspunktet for Claus Humlum, da han i 1993 startede Humlum Energy Consult, som i 1999 blev til KeepFocus. Claus havde i en årrække beskæftiget sig med energistyring i bygninger og havde erfaret, at der blev opsamlet en masse energidata, som ingen kunne overskue at bruge til noget. Det gav ham ideen til at udvikle en teknologi, der kunne omsætte de mange data til overskuelig grafik, som gjorde spild af vand og varme synligt, så man kunne stoppe det.

Han var forud for sin tid

Claus var på mange måder forud for sin tid. Han havde eksperimenteret med solvarme i en alder af bare 15 år og havde tegnet og opført sit eget lavenergihus allerede i 1979. I starten var Humlum Energy Consult primært underleverandør til andre energivirksomheder. Men i løbet af et par år kom de første kommuner til som kunder. De kunne godt se ideen i at holde øje med energispild i deres mange bygninger og derved spare penge.

Vejen til nye produkter

Da Internettet bredte sig i 1996 blev det muligt at flytte data fra målertavler og kældre op i øjenhøjde på skærme. Vi blev desuden tilført kapital, da Lars Kolind i 1999 købte sig ind i virksomheden. Derved fik vi basis for at udvikle mange nye produkter. I 2000 blev vores EnergyGuard forbrugsmeter nomineret til Årets Patentpris, og vi solgte og installerede mere end 2000 af dem.

Finanskrisen skabte medvind

Årene 2005-2009 var præget af op- og nedture. Først efter finanskrisen i 2008 blev vores løsninger for alvor efterspurgt. Krisen gjorde virksomheder og private interesserede i at stoppe overforbrug. Nu fik også detailhandlen, banker og det øvrige erhvervsliv øjnene op for at reducere energispild. Tidligere var det mest kommuner og produktionsvirksomheder.

Boligforeninger følger med

I 2014 begyndte vi at fokusere på boligforeninger, hvor de opsamlede data blandt andet benyttes til vand- og varmeregnskaber. De mange data bruges også af beboere, som via en app kan følge med i deres eget forbrug og opdage spild af varme og vand i tide. Det kan være en vandhane, der drypper, et toilet der løber eller en radiator, der kører løs. Det handler ikke om, at man skal fryse eller sidde i mørke. Men om at stoppe spild af god energi.

Et godt tysk match

Vi har gennem 25 år forsøgt at påvirke adfærd i Danmark. Nu er vi på vej ud i Europa. Lars Kolind solgte i 2016 sine aktier til den tyske koncern Noventic og banede dermed vej til et endnu større marked. Vores tyske ejer beskæftiger sig mest med måling af vand og varme, mens vi er langt fremme med dataopsamling og brugen af dem. Derved er vi et godt match og kan sammen nå nye markeder. Udgangspunktet er det samme som i starten i 1993: Ved at begrænse energispild kan vi udnytte verdens begrænsede ressourcer meget bedre.

Silkeborg står for udvikling

Hos KeepFocus i Silkeborg er vi i dag udviklingscenter for den nye organisation. Vi er 25 medarbejdere, og Claus Humlum er stadig aktiv og især beskæftiget med kundesupport og ledelsesmæssig sparring.