Produkter

App.KeepFocus | KeepFocus Dashboards | KeepFocus Cards

Det er ikke teknik, der gør en forskel – men den gør det nemmere.

Hos KeepFocus arbejder vi med minimere spild og få bragt energiforbruget ned. Vi har udviklet en række produkter, som på forskellige måder gør det nemmere at forstå sit forbrug og gennemskue, hvad der kan gøres anderledes.

App.KeepFocus er vores energistyringsværktøj, som bruges af kommuner, private virksomheder, boligforeninger og organisationer.

Det er et brugervenligt program, som visualiserer store mængder af energidata på en måde, som både skaber overblik og giver et dybdegående indblik i forbruget time for time.

Læs mere om App.KeepFocus her:

KeepFocus Dashboards er et af vores motivationsværktøjer.

Det er et moderne dashboard, som visualiserer energiforbruget på en levende og meningsfuld måde, og som hjælper virksomheder, butikker, skoler og offentlige instanser med at sætte energiforbruget på dagsordenen. Med daglig opmærksomhed på energi- og varmeforbruget bliver der skabt et potentiale for at hjælpe medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere, elever, lærere osv. til at være energiambassadører for at holde forbruget nede.

Læs mere om KeepFocus Dashboards her:

KeepFocus Cards endnu er et af vores motivationsværktøjer.

Det er en unik tjeneste, som er skabt til at motivere beboere i udlejningsejendomme til adfærdsændringer, der kan ses og mærkes på energiforbruget.

Cards viser den enkelte lejers forbrug fordelt på eksempelvis el, vand og varme, og ved at perspektivere forbruget i forhold til tidligere forbrug eller hvad det koster, bliver der skabt interesse for at følge forbruget og monitorere effekten af egen adfærd.

Læs mere om KeepFocus Cards her: