App.KeepFocus

Personale i produktionsvirksomhed kigger på energidata på computer for at følge med i energiforbruget

JERES GENVEJ TIL EFFEKTIV ENERGISTYRING

Energiledelse der virker

App.KeepFocus er et effektivt energistyringsværktøj, som gør arbejdet med energioptimering mere tilgængeligt og effektivt med en platform, der giver værdi på alle niveauer i organisationen – fra strategisk energiledelse til daglig drift.

Avanceret teknologi på en brugervenlig platform

Den platform, vi tilbyder i dag, er et resultat af 30 års samarbejde mellem energikonsulenter og dygtige programmører.
App.KeepFocus rummer mange avancerede funktioner, som laver forarbejdet til intelligent energiledelse, og programmet er specifikt designet til at arbejde med  energioptimering i alle typer bygninger – fra  institutioner til butikker, kontorer, fabrikker, boliger osv.

Hvis energiindsatsen skal have så stor effekt som mulig, kræver det en fælles indsats af både ledelse og driftsmedarbejdere, og App.KeepFocus er derfor en brugervenlig platform, der kan anvendes af brugere på alle niveauer.

Til de medarbejdere, der arbejder med strategi og planlægning, giver programmet et brugbart overblik, som gør det muligt at sammenligne forskellige bygninger eller enheder, trække data til CSR og grønne regnskaber, integrere budgetter og meget mere.

For driftsmedarbejdere giver programmet detaljeret og nuanceret indsigt i forbruget helt ned på målerniveau og en lang række muligheder for at overvåge forskellige parametre, der bør have opmærksomhed i arbejdet med energieffektiv drift.

Én platform til mange forskellige bygninger

App.KeepFocus samler energidata fra forskellige bygninger og afdelinger, og det giver mulighed for at vurdere de forskellige enheder ud fra differentierede kriterier, som anses for relevante. Det kan for eksempel være sammenligning af bygninger med samme formål (børnehaver, biblioteker osv.), niveauet af CO2-udledning eller energiforbruget set i forhold til antallet af bygningens brugere.

Timebaseret data gør forskellen

Vi henter data hver time, og det giver mulighed for at kortlægge energiforbruget meget præcist og identificere de områder, hvor der kan findes besparelser.

Eksempler på, hvad AppKeepFocus bruges til:

  Opdage standbyforbrug

Eftersom systemet viser forbruget time for time, viser det også forbruget i de perioder, hvor det i princippet bør ligge helt i bund, fordi lokalerne ikke er i brug. Hvis der på en måler kan registreres et forbrug 24 timer i døgnet, og det ikke kan forklares med et reelt forbrug, kan det identificeres som standbyforbrug, som der kan handles på.

grafik der symboliserer standbyforbrug skal få folk til at indse, at der er penge at spare ved at minimere standby forbruget

  Opdage overforbrug

Den høje detaljeringsgrad af datavisningen i App.KeepFocus gør det muligt for alle brugere at lave sammenligninger, som kan indikere, om forbruget ligger på et rimeligt niveau med hensyntagen til klimakorrigering, stand osv.
Hvis man har mulighed for at sammenligne bygninger med samme formål (eksempelvis børnehaver i kommunen) og der er store udsving i deres forbrug, kan det give en indikation af, at der er besparelser at hente det ene sted.
Hvis der er udsving i forhold til tidligere års forbrug i samme tidsperiode, som ikke kan forklares med særlige forhold (vejr, ombygninger, forbrugere osv.) kan det give anledning til at undersøge årsagen.

grafik viser voldsom stigning i forbruget. Det kan være el, vand eller varmeforbrug

  Spild

Et løbende toilet eller en lækage i rørene kan blive en dyr affære, hvis det ikke opdages i tide. App.KeepFocus har et fleksibelt alarmsystem, som gør opmærksom på unormalt forbrug, hvilket kan spare mange penge på vandregningen hvis der er noget galt

ikon viser dryppende vandhane som symbol på, at spild koster penge

  Rapporter

Dokumentation er vigtig for både private og offentlige virksomheder. App.KeepFocus giver mulighed for at trække data ud til rapporter til forskellige formål, eksempelvis dokumentation til afgiftsrefusion for procesenergi eller til CSR (Corporate Social Responsibility).

ikon viser dokumenter, der skal symbolisere rapporter til grønne regnskaber og CSR