Boligadministration

Boligadministration og bygningsdrift i samme system

Energieffektiv bygningsdrift reducerer energiforbruget og er et af de områder, hvor man kan opnå den største CO2-gevinst til den mindste pris.

KeepFocus’ platform er et anerkendt værktøj til energioptimering i private og offentlige virksomheder. Systemet er de senere år også vundet indpas i den almene boligsektor, fordi det giver nogle unikke muligheder for at hente beboernes forbrugsdata til fordelingsregnskabet og drive professionel energieffektiv bygningsdrift på den samme platform.

Bygningens energidata samles i ét system og giver boligadministratoren adgang til at sammenligne energiforbruget på tværs af afdelinger, teknikrum, blokke, opgange, lejligheder og helt ned til den enkelte måler. Vi måler som den eneste leverandør på markedet på timebasis.

Overblik, der gør hverdagen nemmere

Med KeepFocus’ løsning får I et system, som giver jer adgang til at se alle bygningernes energidata i samme system. Det betyder, at I med ét klik har overblik over beboernes forbrugsdata, jeres varmeanlæg, samt fællesforbrug i eksempelvis vaskeri og fællesrum.

En brugervenlig platform med fleksible alarmer

Vores platform er brugervenlig og skabt til at blive brugt af personer i alle led af driftskæden. Det betyder, at der er taget højde for, at det skal give værdi for både jeres tekniske personale, jeres økonomimedarbejdere og den øverste ledelse.

I administrationsmodulet kan I se og følge beboernes energiforbrug af el, koldt og varmt vand, varme og eventuelle andre enheder, I måler på.

I får et system, som gør det store forarbejde med at analysere jeres data, så I kan koncentrere jer om det, der er vigtigt. Med blot få klik kan I for eksempel sammenligne forbruget mellem afdelinger, blokke eller lejligheder.

Derudover kan I oprette alarmer med egne grænseværdier, så I bliver adviseret, hvis noget afviger fra normalen. På den måde opdages lækager, løbende toiletter, hærværk eller andre ting, der kan medføre store udgifter og komplicere det årlige fordelingsregnskab.

Tryghed med timedata

Hos KeepFocus henter vi data hver time, og det giver jer tryghed i forhold til at opdage eventuelle problemer i opløbet, så I minimerer behovet for at lave et skønnet forbrug til fordelingsregnskaberne. Oversigten over forbruget time for time – helt ned på den enkelte måler – giver jer et unikt redskab til at få en positiv dialog med jeres beboere, hvis de har spørgsmål til deres forbrugsafregning. I får mulighed for at dokumentere deres forbrug næsten på klokkeslæt og det gør det nemmere at afklare, om der er situationer, der kan forklare forbruget. Det kan for eksempel være:

  • lange brusebade
  • defekte målere
  • hyppig brug af ovnen
  • udluftning med varmeapparaterne tændt

Mange års erfaring danner grundlaget

KeepFocus har i knap 30 år gået forrest med at udvikle løsninger til at gøre bæredygtig bygningsdrift til en overkommelig opgave for hele driftskæden – fra strategi og planlægning til daglig drift. Vi leverer altid en løsning, der er tilpasset kundens økonomi, tidshorisont og servicebehov.

App.KeepFocus logo viser et søjlediagram med nedadgående søjlser, hvilket symboliserer energibesparelser

  Brugervenligt energistyringsværktøj
  Online timeværdier af forbrugsmålinger
  Valideret dokumentation til forbrugsregnskabet
  Fleksibel alarmopsætning

beboerløsningen Cards er bygget op i kort, som viser beboerne deres personlige energiforbrug i relevante sammenligninger
EnergyHome logo viser en telefon, da det er her, man ser sit forbrug af el, vand og varme på timebasis

  Motiverer til energibesparelser
  Visualiserer forbruget
  Indeholder tips til besparelser
  Bruger nudging og gamification

Har I spørgsmål?

Kontakt en af vores dygtige kundekonsulenter:

Christian Bredsgaard

Key Account Manager - Bolig

+45 22 61 74 85
cbr@keepfocus.dk

Referencer

dabaabaarhus-omegnal2boligbo-vestenergi-miljoe-ambaboligforeningen-3b