Dataopsamling på timebasis

Udsnit af eksempel på den data, man kan se i App.Keepfocus. Til venstre en liste med forbrug dag for dag, til højre timedataOnsdag d. 30. december 2020 mellem kl 07 og 08 sker der noget, der får vandforbruget til at stige voldsomt. Det kan være et toilet, der løber eller et vandrør, der er sprunget.

Hvad betyder dataopsamling på timebasis?

At vi har dataopsamling på timebasis betyder, at vores system henter data minimum 20 gange i døgnet fra de målere, der er fjernaflæste. Der hentes som udgangspunkt data 24 gange i døgnet, men i enkelte tilfælde vil opdateringer af systemet forsinke opsamlingen.

Fem store ure med små silhouetter, der løber hen over dem symboliserer timedata

Fordele med dataopsamling på timebasis til EMS

Energieffektiv bygningsdrift

Timedata giver jer mulighed for at kortlægge energiforbruget meget præcist og dermed identificere de områder, hvor der kan findes besparelser. Hvis der er afvigelser i energiforbruget, fremgår de tydeligt af systemet, og det gør det nemt at opdage, hvis der er noget galt og i hvilke tidsrum det er sket. Det giver jer mulighed for at lave en kvalificeret vurdering af, hvordan der skal gribes ind.

Hurtig reaktion på alarmer

Som bruger har man adgang til selv at definere alarmer og alarmparametre. Med dataopsamling på timebasis får I mulighed for at reagere hurtigt på alarmer, hvis der sker udsving. Ved at udnytte, at systemet henter data hver time og bruge alarmer strategisk, kan I spare tid på overvågning og stadig gribe hurtigt ind, når forbruget afviger, selv den mindste smule. Systemet rummer en lang liste af tilgængelige alarmer (f. eks. manglende data, høj luftfugtighed eller manglende afkøling).

Find det dyre stand-by forbrug

Hos Keepfocus udnytter vi timedata til at beregne standby-forbruget. Fordi systemet har dataopsamling på timebasis døgnet rundt, bliver det muligt at beregne, hvor stor en del af forbruget, der skyldes standby-forbrug, og den viden gør det muligt at finde løsninger til at bringe det ned. Timedata gør det desuden muligt at se med næsten øjeblikkelig virkning, om ændringer, man har gjort, har haft en effekt.

Kvalitative sammenligninger

Sammenligninger er et af de stærkeste parametre ved energiledelse. KeepFocus’ system giver adgang til forskellige sammenligninger (for eksempel bygninger med samme funktion, samme størrelse eller forskellige afdelinger i samme enhed), og med timedata bliver den tilgængelige data ekstremt brugbar, fordi de forskelle, der aflæses, kan kobles på konkrete situationer, omstændigheder eller adfærd.