Derfor er energibesparelser vigtige

Energioptimering af forbruget hos beboere i boligforeninger har et enormt potentiale i at vende klimaudviklingen
Bygninger står for næsten 40% af det samlede energiforbrug i Danmark og en fjerdedel af den samlede c02-udledning går til drift og opvarmning af bygninger

Derfor er energibesparelser vigtige

Vores private energiforbrug har større betydning for klimaet, end de fleste er klar over.

Der er i Danmark godt 1.1 millioner boligforeningsboliger, og hvis vi som samfund gerne vil udlede mindre CO2, er energibesparelser blandt beboere i boligforeninger et rigtig godt sted at starte.

Ifølge beregninger fra den grønne tænketank CONCITO har hver dansker et gennemsnitligt CO2-aftryk på 17 tons hvert år, og det tal skal ifølge forskere være reduceret til et sted mellem 2 og 3 tons i 2050 for at holde klimaforandringerne for døren.

Opgaven:

Energiforbruget hos beboere i boligforeninger kan have stor betydning for, om vi når målet på 70% reduktion af CO2-udslippet inden 2030, og undersøgelser viser, at vi bliver bedre til at spare el, vand og varme, når vi på den rigtige måde får vist, hvordan vores daglige adfærd påvirker vores energiregning. Det har været baggrunden for EU’s Energieffektivitetsdirektiv (EED), som trådte i kraft i oktober 2020.

Helt konkret stiller Direktivet krav til, at beboere i boligforeninger pr. 1. januar 2022 bliver informeret om deres varmeforbrug hver måned. Det betyder, at alle beboere i boligforeninger om godt fire måneder har krav på at blive oplyst om deres personlige varmeforbrug på månedsbasis.

Løsningen:

En app, der viser beboerne deres personlige energiforbrug – ikke bare af varme, men også af el og vand, og ikke bare en gang om måneden, men opdateret hver time.

Appen gør det nemt at forstå, hvad det egentlig betyder for det årlige forbrugsregnskab, når brusebadet for eksempel tager 10 minutter i stedet for 5, hvor meget det koster at bruge tørretumbleren, eller hvor stor betydning det har, når man skruer blot en eller to grader op for varmen. Der skal nemlig ikke så meget til for at lykkes med at have en markant mere bæredygtig adfærd i dagligdagen.

Vidste du, at 24% af det samlede vandforbrug i EU er spild?

Hvis man læser EU’s Energieffektivitetsdirektiv fremgår det, at vand er ved at blive en mangelfuld ressource og at 24% af det samlede vandforbrug er spild.

Derfor har vi hos KeepFocus valgt ikke at begrænse os til EED’s krav om at vise varmeforbruget en gang om måneden. Vores løsninger giver beboerne adgang til også at se el og vand og opdateret hver time, fordi vi ved, at effekten er større, når man med det samme kan se, hvordan hverdagsting som støvsugning og brusebade påvirker forbrugsregningen.

Hvis det rigtigt skal batte, skal det helst være sjovt.

KeepFocus’ løsninger er lavet til at holde interessen fanget, så de gode råd og den nye viden får tid til at rodfæste sig som nye vaner. Det sker blandt andet ved, at beboerne kan se i detaljer, hvad de bruger – time for time – og deres forbrug vises i sammenligninger til deres tidligere forbrug og i forhold til andre andre beboere, hvilket giver en mere håndgribelig forståelse for tallene.

Der sker to ting, når beboerne kan se deres forbrug i KeepFocus Cards og KeepFocus EnergyHome:

Sammenligningerne sætter tanker i gang i forhold til, hvorfor forbruget varierer fra dag til dag, og alene det, at beboerne bliver bevidste om deres forbrug af el, vand og varme, har en effekt. Samtidig prikker det til vores medfødte konkurrence-gen, som får os til at ville præstere bedre. Nogle “konkurrerer” mod de andre beboere, andre mod sig selv, men uanset om det er den interne eller den eksterne konkurrence, der er drivkraften, har konkurrenceelementet vist sig at være en af de stærkeste og mest effektive motivatorer i løsningerne.

Du kan læse mere om EED her:

Du må gerne være nysgerrig

Spørg os endelig, hvis du gerne vil vide mere. Vi kan ikke svare på, om EU på et senere tidspunkt finder på at skærpe kravene til også at omfatte el og vand, men vi kan garantere, at vores løsninger, KeepFocus Cards (som er browserbaseret) og KeepFocus EnergyHome (som er app-baseret) begge er brugervenlige og intuitive løsninger, som giver beboerne adgang til at se hele deres energiforbrug.

Kontakt:

Trine er smilende, har skulderlangt lyst hår og står her foran vejlsøhus' hvide hovedbygning

Trine Krag

Key Account Manager - Bolig - Vest

tkr@keepfocus.dk
+45 29 25 56 66

Christian er en voksen mand med mange års erfaring. Han har kort, mellemblondt hår og står her smilende foran vejlsøhus' hvide hovedbygning

Christian Bredsgaard

Key Account Manager - Bolig - Vest

cbr@keepfocus.dk
+45 22 61 74 85

KAM ved KeepFocus, Karsten Andersen fotograferet foran hovedbygningen ved Ferskvandscentret

Karsten Andersen

Key Account Manager - Bolig - Øst

kan@keepfocus.dk
+45 40 10 74 64