Energibesparelser på 60 procent efter energirenovering

Korngården i Ballerup var udsat for en gennemgribende energirenovering, somresulterede i energibesparelser på 60%

Energibesparelser efter energirenovering

Vi er simpelt hen så stolte af at have været en del af den rejse, som Korngården har været på.

Gennem tre år har boligforeningen i Ballerup været genstand for en gennemgående energirenovering, som har betydet et farvel til byggeskader, kuldebroer, dårlig isolering og følgeskader, og som har transformeret det triste byggeri fra 1958 til et moderne, bæredygtigt og indbydende boligområde. Med en renovering til 330 millioner kroner var der en ambition om at opnå energibesparelser på 60 procent i forhold til før renoveringen, og alle lejlighederne har derfor som et bærende led i besparelsesstrategien haft adgang til KeepFocus Cards siden 2016.

Energibesparelser med KeepFocus Cards

Med Cards har beboerne adgang til at følge deres egne forbrugstal opdateret på timebasis i et personligt feed, som består af ”kort” med konkret information i form af enten et billede, en graf eller en tekst. Energiforbruget formidles ”her og nu” i en vedkommende kontekst, der giver forbrugstallene større værdi, end hvis de blev præsenteret isoleret.
Med Cards kan beboerne følge effekten af deres handlinger med øjeblikkelig virkning. De får desuden konkrete tips til små justeringer i hverdagen, som kan have en stor effekt på det samlede forbrug, og de har adgang til at definere alarmer som et redskab til at stoppe overforbrug og spild.

Første billede i Cards viser tre kort. Første kort er vejret, herefter kommer forbrug og tips til energibesparelser

Svært at gennemføre energibesparelser med energirenoveringer

Udfordringen med energirenoveringer er ofte, at besparelsespotentialet overvurderes. Energirenoveringen udføres med en ambition om kortest mulig tilbagebetalingstid, men erfaringer fra tilsvarende renoveringer viser, at det kræver noget ekstra at få folk til at ændre deres adfærd, så den tilpasses den renovering, der er foretaget, fordi energiforbrug er et ubevidst og uinteressant forbrug for de fleste.

For at skabe interesse for energiforbruget er det altså ikke nok at vise forbrugstallene, og KeepFocus Cards anvender derfor værktøjer som nudging, gamification og persuasive design som interesseskabende redskaber.

Flotte konklusioner på beboermødet

Formålet med at integrere Cards i Korngården var at skabe interesse for energiforbruget blandt beboerne og ad den vej opnå de ønskede energibesparelser.

På beboermødet med Korngårdens beboere d. 28. januar 2020 kunne Danmarks Tekniske Universitet afsløre, at energiforbruget efter renoveringen er faldet med de ønskede 60 procent, hvilket er meget højt i forhold til lignende renoveringer.

Når det er lykkedes at få nedbragt energiforbruget så markant, skyldes det ikke renoveringen alene, men også den effekt, Cards har på beboernes forhold til deres eget energiforbrug. Programmet er udviklet med udgangspunkt i adfærdspsykologi, og det er støbt af en række indledende motivationsstrategier og fastholdelsesstrategier, som får vækket vores interesse for at følge konsekvenserne af de energihandlinger, vi tager som forbrugere.

Cards er udviklet til at appellere til mange forskellige typer af forbrugere, og det er et værktøj, som hjælper til at få mennesker til at ændre adfærd på måder, som bringer energiforbruget – og dermed også energiregningen – ned, hvilket Korngården er et godt eksempel på.

Vi synes, at det er ret godt gået, at et renovationsbyggeri på så kort tid kan gå fra at være et trist byggeri med byggeskader, kuldebroer og  forekomster af skimmelsvamp til at være blevet et gennemtænkt bæredygtigt boligområde, hvor beboerne er en aktiv del af den forandring, der både kan ses og mærkes.

Se filmen om Korngårdens nominering til Renoverprisen i 2018 her.

Læs mere om Cards her