Energiledelse (EMS)

Billede af produktionsfaciliteter. Medarbejdere, der drøfter energiledelse og energioptimering

Energiledelse er kunsten at tage kontrol over energiforbruget

Hvad er energiledelse?

Energiledelse er den proces, hvor organisationen har fokus på bedre udnyttelse af virksomhedens energimæssige ressourcer og på at finde besparelser ved at reducere forbruget af eksempelvis el, vand, fjernvarme, olie eller gas.

Man vil typisk opdele energiledelse i adfærdsmæssige og tekniske tiltag, som i kombination er nøglen til at skabe de mest overbevisende resultater.

Hvorfor implementere energiledelse?

Ved at arbejde struktureret med energiledelse, får virksomheden overblik og viden, som gør det muligt at styre og reducere energiforbruget og en række kommercielle og værdimæssige gevinster:

 • Forbedret produktivitet
 • Bedre konkurrenceevne og bundlinje
 • En grønnere profil
 • En virksomhedskultur med klimamålsætninger i fokus

KEEPFOCUS – EKSPERTER I ENERGIDATA

KeepFocus har siden virksomhedens start gået forrest med avancerede softwareløsninger beregnet til at nedbringe energiforbruget – også før det blev moderne. Vi udvikler stadig løsninger, som bidrager til at gøre vores verden mere bæredygtig og robust, fordi det er mere nødvendigt nu end nogensinde før.

DISCIPLINER I ENERGILEDELSE

 • Udarbejdelse af energipolitik
 • Kortlægning af energiforbruget
 • Udarbejdelse af mål og handlingsplaner
 • Implementering af tekniske løsninger (for eksempel App.KeepFocus)
 • Implementering af en plan for adfærdsregulering (eksempelvis tydelig kommunikation, konkrete forslag til handling, interne konkurrencer osv.)
 • Energistyring og implementering af energiforbedringer
 • Evaluering og videreudvikling

Tekniske tiltag:

Udgangspunktet er data. Ved at implementere et energistyringsprogram, som samler, processerer og formidler virksomhedens energidata, får I en brugbar indsigt i energiforbruget, som gør det nemmere at identificere og implementere målrettede procedurer, blandt andet i form af best practice.
Andre tekniske tiltag kan være brug af dashboards, som på den ene side giver mulighed for at skabe et visuelt og tilgængeligt overblik ved at samle data fra mange forskellige energikilder på én platform og samtidig er et værktøj til at få kommunikeret relevant information til forskellige målgrupper.

Adfærdsmæssige tiltag:

En anden afgørende del af opgaven er at identificere og inddrage de medarbejdere, der har den største indflydelse på din virksomheds energieffektivitet. Det kan eksempelvis være beslutningstagere, som er villige til at prioritere projektet, det kan være det tekniske personale, som skal arbejde med ny teknologi og indføre nye metoder, og det kan være nøglepersoner i virksomheden, som har indflydelse på medarbejdernes engagement. Energiledelse som værktøj er stærkest, når det bakkes op internt af medarbejderne, da små kollektive adfærdsændringer kan have en stor effekt på energiforbruget.

App.KeepFocus

App.KeepFocus logo viser et søjlediagram med nedadgående søjlser, hvilket symboliserer energibesparelser
 • El
 • Vand
 • Varme
 • Temperaturer
 • CO2
 • Luftfugtighed
 • Solfangere
 • Andre enheder

Når man arbejder systematisk med energiledelse, er det nødvendigt med et pålideligt værktøj, som afslører forbruget helt ned i mindst detalje, så det bliver muligt at opdage og lokalisere områder, der kan forbedres.

App.KeepFocus er vores energistyringssystem, som med mere end 15 års udvikling bag sig, er et gennemtestet og progressivt værktøj til at simplificere store mængder af data på en måde, der giver brugerne et visuelt lettilgængeligt og letforståeligt overblik over energiforbruget. Helt ned på målerniveau.

App.KeepFocus er et effektivt energistyringsværktøj, som henter og registrerer forbrugsdata på timebasis, og det giver brugerne helt andre muligheder end målinger registreret på dags-, måneds- eller årsbasis.

Alt er tilgængeligt med få klik i vores system uden fysisk og manuel aflæsning, fordi vi har automatisk dataopsamling.

KeepFocus opsamler data fra time til time, og det giver nogle unikke forudsætninger for at tage styring over energiforbruget og finde de områder, hvor der kan findes besparelser.

App.KeepFocus bruges blandt andet til:

 •  At identificere bygningers besparelsespotentiale
 • At monitorere indeklimaet
 • At opdage lækager, spild og skader
 • Udtræk af data til fordelingsregnskaber
 • Grønne regnskaber og CSR

Vil I høre mere om, hvad KeepFocus kan gøre for jer?

Michael Kragh Sand

Key Account Manager - EMS

mks@keepfocus.dk
+45 22 12 60 17

Claus Skou Nielsen

Key Account Manager - EMS

csn@keepfocus.dk
+45 22 78 24 49