Energiledelse (EMS)

Billede af produktionsfaciliteter. Medarbejdere, der drøfter energiledelse og energioptimering

Energiledelse er kunsten at tage kontrol over energiforbruget

Hvad er energiledelse?

Energiledelse er den proces, hvor organisationen har fokus på bedre udnyttelse af virksomhedens energimæssige ressourcer og finde besparelser ved at reducere forbruget af eksempelvis el, vand, fjernvarme, olie eller gas.

I praksis foregår energiledelse typisk ved at udnytte de teknologiske muligheder for at få brugbar indsigt i energiforbruget og ved at implementere målrettede procedurer, blandt andet i form af best practice.

Energiledelse opdeles typisk i adfærdsmæssige og tekniske tiltag.

Tekniske tiltag

Når man arbejder systematisk med energiledelse, er det nødvendigt med et pålideligt værktøj, som afslører forbruget helt ned i mindst detalje, så det bliver muligt at opdage og lokalisere områder, der kan forbedres.

App.KeepFocus er vores energistyringssystem, som med mere end 15 års udvikling bag sig, er et gennemtestet og progressivt værktøj til at simplificere store mængder af data på en måde, der giver brugerne et visuelt lettilgængeligt og letforståeligt overblik over energiforbruget. Helt ned på målerniveau.

App.KeepFocus henter og registrerer forbrugsdata på timebasis, og det giver brugerne helt andre muligheder end målinger registreret på dags-, måneds- eller årsbasis.

EKSPERTER I ENERGIDATA

KeepFocus har siden virksomhedens start gået forrest med avancerede softwareløsninger beregnet til at nedbringe energiforbruget – også før det blev moderne. Vi udvikler stadig løsninger, som bidrager til at gøre vores verden mere bæredygtig og robust, fordi det er mere nødvendigt nu end nogensinde før.

Energioptimering gennem strategisk og praktisk energiledelse

Vores løsninger bliver brugt til aflæsning af el, vand, varme, temperaturer, CO2, luftfugtighed, solfangere eller andre enheder, der er tilkoblet vores softwareplatform.

App.KeepFocus er et effektivt energistyringsværktøj, som i dag bliver brugt til blandt andet:

tjek på dataopsamling og energiledelse  At identificere bygningers eller processers besparelsespotentiale
tjek på dataopsamling og energiledelse At monitorere indeklimaet
tjek på dataopsamling og energiledelse At finde lækager, før forbruget når at løbe løbsk og der opstår risiko for skimmelsvamp
tjek på dataopsamling og energiledelse At stoppe spild
tjek på dataopsamling og energiledelse Udtræk af data til fordelingsregnskaber
tjek på dataopsamling og energiledelse Dokumentation af procesforbrug
tjek på dataopsamling og energiledelse Udtræk af rapporter til de grønne regnskaber
tjek på dataopsamling og energiledelse Opdeling af energiafregningen til forskellige enheder

Alt er tilgængeligt med få klik i vores system uden fysisk og manuel aflæsning, fordi vi har automatisk dataopsamling.
Vi opsamler data fra time til time, og det giver nogle unikke forudsætninger for at tage styring over energiforbruget og finde de områder, hvor der kan findes besparelser.

energioptimering og energistyring med app.keepfocus. Logo viser nedadgående kurve som symbol på energibesparelser

tjek på dataopsamling og energiledelse Brugervenligt værktøj til energiledelse og energioptimering

tjek på dataopsamling og energiledelse Opsamling af data fra sensorer og målere til ét system.

tjek på dataopsamling og energiledelse Brugervenlig platform

tjek på dataopsamling og energiledelse Funktioner til energianalyser, manuel aflæsning, alarmer og mange flere

tjek på dataopsamling og energiledelse Eksporterer hurtigt og nemt data til eksempelvis fakturering, grønne regnskaber, CSR eller afgiftsrefusion

Vil I gerne høre mere om, hvordan KeepFocus kan hjælpe?

Salg af EMS-løsninger og energiløsninger til boligforeninger

Lars Gyldenholm

Account Manager - EMS

+45 60 53 19 67
lgy@keepfocus.dk

Troels Lie Andersen er Key Account Manager på EMS i Danmark Øst og står ved KeepFocus' hovedkontor i Silkeborg

Troels Lie Andersen

Key Account Manager - EMS

+45 22 78 24 49
tla@keepfocus.dk