App.KeepFocus

App.KeepFocus er jeres genvej til effektiv energioptimering

Energiledelse der virker

App.KeepFocus er et effektivt energistyringsværktøj, som gør arbejdet med energioptimering mere tilgængeligt og effektivt med en platform, der giver værdi på alle niveauer i organisationen – fra strategisk energiledelse til daglig drift.

ikon der symboliserer energisystem
Personale i produktionsvirksomhed kigger på energidata på computer for at følge med i energiforbruget

Avanceret teknologi til effektiv energioptimering

Den platform, vi tilbyder i dag, er et resultat af 30 års samarbejde mellem energikonsulenter og dygtige programmører.
App.KeepFocus rummer mange avancerede funktioner, som laver forarbejdet til intelligent energiledelse, og programmet er specifikt designet til at arbejde med  energioptimering i alle typer bygninger – fra  institutioner til butikker, kontorer, fabrikker, boliger osv.

Hvis energiindsatsen skal have så stor effekt som mulig, kræver det en fælles indsats af både ledelse og driftsmedarbejdere, og App.KeepFocus er derfor en brugervenlig platform, der kan anvendes af brugere på alle niveauer.

Til de medarbejdere, der arbejder med strategi og planlægning, giver programmet et brugbart overblik, som gør det muligt at sammenligne forskellige bygninger eller enheder, trække data til CSR og grønne regnskaber, integrere budgetter og meget mere.

For driftsmedarbejdere giver programmet detaljeret og nuanceret indsigt i forbruget helt ned på målerniveau og en lang række muligheder for at overvåge forskellige parametre, der bør have opmærksomhed i arbejdet med energieffektiv drift.

Energioptimering i mange forskellige bygninger på én platform

App.KeepFocus samler energidata fra forskellige bygninger og afdelinger, og det giver mulighed for at vurdere de forskellige enheder ud fra differentierede kriterier, som anses for relevante. Det kan for eksempel være sammenligning af bygninger med samme formål (børnehaver, biblioteker osv.), niveauet af CO2-udledning eller energiforbruget set i forhold til antallet af bygningens brugere.

Dataopsamling på timebasis gør forskellen

Vi henter data hver time, og det giver mulighed for at kortlægge energiforbruget meget præcist og identificere de områder, hvor der kan findes besparelser. Læs mere om dataopsamling på timebasis her.

grafik der symboliserer standbyforbrug skal få folk til at indse, at der er penge at spare ved at minimere standby forbruget

  Opdag standbyforbrug

Eftersom systemet viser forbruget time for time, viser det også forbruget i de perioder, hvor det i princippet bør ligge helt i bund, fordi lokalerne ikke er i brug. Hvis der på en måler kan registreres et forbrug 24 timer i døgnet, og det ikke kan forklares med et reelt forbrug, kan det identificeres som standbyforbrug, som der kan handles på.

grafik viser voldsom stigning i forbruget. Det kan være el, vand eller varmeforbrug

  Opdag overforbrug

Den høje detaljeringsgrad af datavisningen i App.KeepFocus gør det muligt for alle brugere at lave sammenligninger, som kan vise udsving fra år til år, eller forskelle mellem bygninger med samme formål (eksempelvis børnehaver i kommunen). Hvis det ikke kan forklares med særlige forhold (vejr, ombygninger, antal brugere osv.), kan det give anledning til at undersøge forholdene nærmere.

ikon viser dryppende vandhane som symbol på, at spild koster penge

  Find spild

Et løbende toilet eller en lækage i rørene kan blive en dyr affære, hvis det ikke opdages i tide. App.KeepFocus har et fleksibelt alarmsystem, som gør opmærksom på unormalt forbrug, hvilket kan spare mange penge på vandregningen hvis der er noget galt.

Se i denne video, hvordan man bruger App.KeepFocus til at opdage vandspild.

ikon viser dokumenter, der skal symbolisere rapporter til grønne regnskaber og CSR

  Udtræk rapporter

Dokumentation er vigtig for både private og offentlige virksomheder. App.KeepFocus giver mulighed for at trække data ud til rapporter til forskellige formål, eksempelvis dokumentation til afgiftsrefusion for procesenergi eller til CSR (Corporate Social Responsibility).