Energistyring (EMS) til erhverv

Billede af teknikrum og diagram der viser udgiftsposter i virksomheder. Tekst: Store besparelser med effektiv energiledelse

Vælg en brugervenlig platform til jeres energistyring (EMS) – på alle brugerniveauer

energioptimering og energistyring med app.keepfocus. Logo viser nedadgående kurve som symbol på energibesparelser

Bygningsdrift er et af de områder, hvor der med målrettet energistyring er den største CO2-gevinst til den laveste pris. Ved at sætte fokus på at begrænse ressourceforbruget, opnår I både økonomiske besparelser og styrker jeres grønne profil, så der er al mulig grund til at arbejde strategisk med energistyring.

Med App.KeepFocus  får I en platform, som gør det til en overskuelig opgave at udnytte jeres energidata. Programmet har i flere årtier været et populært værktøj til at finde energibesparelser i både offentlige og private virksomheder, og vi har med årene integreret mange af de funktioner, som er efterspurgt blandt de brugere, som har størst succes med vores platform.

Hvad er procesenergi?

Procesenergi er den energi, I bruger på jeres forretningsområde.
For at kvalificere som procesenergi, skal to primære  betingelser være opfyldt:

tjek på dataopsamling og energiledelse  Energien skal være anvendt i forbindelse med produktion, hvor varen undergår en forandring

tjek på dataopsamling og energiledelse Energien skal være anvendt til fremstilling af en vare, der er bestemt til afsætning

Læs mere om jeres mulighed for afgiftsrefusion for jeres procesenergi her.

Skal vi hjælpe jer videre?

Vores dygtige Account Manager i danmark oest, Lars Gyldenholm

Lars Gyldenholm

Account Manager - Øst

Tel: +45 60 53 19 67
lgy@keepfocus.dk

Referencer

RogMPressalitNovoLEOSolarLogoFerskvandscentretLundbeckintegoFiberLanDShåndværkBoligforeningen 3BDanfoss