Energivisualisering til beboere

energivisualisering af "mit forbrug" i en browser eller på app

Beboerløsninger med personlig energivisualisering til beboere giver energibesparelser

Giv jeres beboere adgang til at se deres energiforbrug i en af vores brugervenlige beboerløsninger

Den billigste energi er den, du ikke bruger.
Bygninger står for 36% af det globale energiforbrug og for knap 40% af de samlede direkte og indirekte CO2-emissioner.

Hvis vi gerne vil reducere CO2-udslippet, er energiforbruget i bygninger  derfor et rigtig godt sted at starte, og der er fra EU’s side et ønske om, at intensivere indsatsen for at hjælpe beboere i boligforeninger til at spare energi.

Midlet til at lykkes med opgaven er energivisualisering til beboere. Teorien er, at vi med adgang til at følge vores energiforbrug får øje på den effekt, vores daglige adfærd har, og at viden er med til at øge viljen til selv at skabe en forandring.

Ved at stille beboerværktøjer til rådighed, som giver beboerne mulighed for at følge deres forbrug af el, vand og varme efter behov, giver man dem en mulighed for at tage mere bæredygtige valg i dagligdagen.

Virker det…?

Noget tyder på det. I hvert fald, hvis de har adgang til at se deres forbrug efter behov og med forbrugsdata hentet på timebasis.

DTU har gennemført et forskningsprojekt om effekten af energivisualisering til beboere i form af KeepFocus Cards, og resultaterne var overbevisende.

Tidligere internationale undersøgelser påviser energibesparelser på mellem 2-10% ved brug af energivisualisering, men DTU kunne i deres afsluttende rapport konkludere, at brugen af KeepFocus Cards havde resulteret i et fald i elforbruget med 15%, varmt vand med 34% og varmeforbruget med 60%.

Sådan virker Cards

Cards viser beboerne deres personlige energiforbrug på dags-, uges-, måneds- og årsbasis, sat ind i forskellige relevante sammenligninger.

Det giver dem mulighed for blandt andet at kunne vurdere, om deres forbrug ”i dag” er højere end andre dage og se, hvor meget de har brugt, måned for måned og år for år.

De kan også se, hvor de ligger sammenlignet med andre beboere, hvilket kan give dem en fornemmelse af, om de har et højt, passende eller lavt forbrug. Programmet henter forbrugsdata hver time, og det gør det muligt at se effekten af at bruge ovnen i en time, et langt brusebad eller en lille justering på varmen – for at nævne et par eksempler.

Cards er beboernes ”lille hjælper” til at spare penge på den årlige forbrugsregning og gør samtidig noget godt for klimaet.

KeepFocus beboerløsninger. Cards logo. Cards visualiserer energiforbruget på forskellige kort, hvilket logoet viser
Beboerløsninger giver energibesparelser. Keepfocus EnergyHome logo. EnergyHome er en app til telefonen.
“På et år sparede jeg 3.928,- kroner ved at bruge Cards. De penge brugte jeg på min sommerferie”
Susanne NielsenBo Vest
En hjælpende hånd til energibesparelser

Vil I gerne vide mere om vores energivisualisering til beboere?

Vi sidder klar til at svare på jeres spørgsmål, og vi kigger selvfølgelig også gerne forbi til en snak om EED eller hvem KeepFocus er og hvad vi kan gøre for jer.

Trine Krag, Key Account Manager boligselskaber står på KeepFocus' kontor i Silkeborg

Trine Krag

Key Account Manager - Bolig - Vest

+45 29 25 56 66
tkr@keepfocus.dk

Key Account Manager Christian Bredsgaard, som skal hjælpe boligforeninger med energi- og forbrugsstyring. Han står foran Ferskvandscentret

Christian Bredsgaard

Key Account Manager - Bolig - Vest

+45 22 61 74 85
cbr@keepfocus.dk

KAM ved KeepFocus, Karsten Andersen fotograferet foran hovedbygningen ved Ferskvandscentret

Karsten Andersen

Key Account Manager - Bolig - Øst

+45 40 10 74 64
kan@keepfocus.dk