Fordelingsregnskaber

Sikre fordelingsregnskaber baseret på timedata

Hos KeepFocus leverer vi data til tiden.

For både boligadministrator og beboer er det afgørende, at fordelingsregnskabet er baseret på præcis data, der både giver overblik og sikrer en korrekt fordeling af forbrugsudgifterne.

KeepFocus opsamler data hver time, og det er jeres garanti for, at den data, I anvender til fordelingsregnskaberne, er både præcis, detaljeret og pålidelig. Timedata giver jer desuden mulighed for at opsætte alarmer, så I får besked, hvis der skulle opstå fejl i datastrømmen, som har betydning for fordelingsregnskaberne. På den måde får I et vindue til at reagere hurtigt og dermed minimere behovet for at lave skønnet forbrug, når regnskaberne skal udfærdiges.

Logging af forbrugsdata hver time giver desuden både boligadministrator og lejer et godt udgangspunkt for en positiv dialog i forbindelse med klagesager.  Når I har adgang til at dykke ned i lejerens forbrug time for time på hver enkelt måler, kan I koble mulige forklaringer på forbrug, der afviger fra normalen. Det kan for eksempel være skader på måleren, vandspild fra et løbende toilet eller brug af energitunge apparater.

Konkurrencedygtige fordelingsregnskaber

Fra ultimo 2021 kan KeepFocus påtage sig opgaven med at lave fordelingsregnskaber til jeres beboere, og I får dermed mulighed for at samle alle jeres aktiviteter ét sted:

  • Dataopsamling til fordelingsregnskabet
  • Fordelingsregnskab til jeres beboere
  • Forbrugsvisualisering til jeres beboere i henhold til EED
  • Energistyring og energieffektiv bygningsdrift
  • Agil og sikker serviceaftale

Professionel platform

Vores energistyringsplatform App.KeepFocus giver indsigt i forbruget – både helt overordnet og ned til mindste detalje på målerniveau.

Med App.KeepFocus får I:

  • En samlet platform til både jeres boligadministration og jeres bygningsdrift.
  • Tidsbesparelse
  • Nuanceret og brugbart indblik i energiforbruget
  • Data på timebasis som grundlag for præcise fordelingsregnskaber

Skal vi hjælpe med jeres fordelingsregnskaber?

Kontakt en af vores dygtige kundekonsulenter:

Christian Bredsgaard

Key Account Manager - Bolig

+45 22 61 74 85
cbr@keepfocus.dk