Frit valg af leverandør med OMS-målere

Med åbne målere af OMS-standard kan man frit vælge leverandør. Det giver større fleksibilitet

Frit valg af leverandør med OMS-målere

Med målere, der overholder EU’s standard for åben kommunikation, Open Metering System (OMS), får I større fleksibilitet til at vælge de leverandører, der giver størst værdi for jer.

I bestemmer selv, hvem der skal håndtere eksempelvis valg af komponenter, installation, software, service, dataopsamling og overvågning, og I binder jer ikke til en bestemt leverandør for en længere periode, end aftalen giver jer værdi.

På den måde får I frit valg og et godt udgangspunkt for at opnå de bedste priser og den bedste service.

Hvorfor snakker vi om frit valg og OMS-målere?

Der har på energiområdet været tradition for, at man med valg af leverandør samtidig bandt sig til en totalløsning, hvor al håndtering af målere, sensorer, installation, service og data var låst til samme leverandør – med en bindingsperiode på op til ti år. Denne monopolisering var mulig, fordi leverandøren kunne bruge målere, som var låst til deres egen standard og derfor ikke kunne aflæses af andre.

OMS (Open Metering System) er EU’s målerstandard for åben kommunikation og digital infrastruktur, og fordi OMS-målere er frie til aflæsning, opnår I større fleksibilitet og mulighed for at finde de bedste tilbud.

kvadrat i midten og streger omkring, der giver fornemmelse af vibrationer symboliserer fleksibilitet