KeepFocus EnergyHome

Beboer i boligforening sidder med sin telefon hvor han har åbnet KeepFocus energyhome appen til at følge med i sit energiforbrug og opdage, hvad han kan gøre for at spare

KeepFocus EnergyHome – en hjælpsom app til at spare energi

Giv jeres beboere mulighed for at spare energi i hverdagen med Keepfocus EnergyHome

Der er masser af muligheder for at bruge mindre energi i hverdagen.
Tanken bag KeepFocus EnergyHome er, at personlig energiinformation skaber interesse og engagement for at bruge energi med omtanke.

Når vi får øje på konsekvenserne af de energivalg, vi tager i dagligdagen, har det en effekt på vores adfærd og den måde, vi tænker over vores energiforbrug, og al erfaring viser, at der er en sammenhæng mellem viden og vilje til at handle mere energivenligt og bæredygtigt.

KeepFocus EnergyHome er vores telefonapplikation, som viser energiforbruget fordelt på el, vand og varme på en visuel og brugervenlig måde i forskellige kontekster. Ved at sætte forbrugstallene i relation til beboerens tidligere forbrug eller sammenlignet med andre beboere, bliver der etableret et godt sammenligningsgrundlag for at vurdere, hvor højt forbruget er.

KeepFocus EnergyHome bruger den samme data, der er grundlaget for fordelingsregnskabet, og fordi oplysningerne er baseret på timedata, bliver beboernes forståelse for, hvad der påvirker forbruget, nuanceret og brugbar. Det bliver eksempelvis tydeligt, hvilke apparater, der bruger meget strøm, og hvor meget vand et løbende toilet eller en dryppende vandhane bruger i løbet af en dag.

En hjælpende hånd til energibesparelser

Sådan bruger du EnergyHome tjek på dataopsamling og energiledelse

Forbrug:

Fra forsiden får du et overblik over dagens forbrug af elektricitet, koldt vand, varmt vand og varme.
Ved at klikke på en af energityperne får man mulighed for at få vist forbruget på dags-, uges-, måneds- og årsbasis:

første skærmbillede, der hurtigt viser dagens forbrug fordelt på el, koldt vand, varmt vand og varme
søjler der viser forbruget i dag sammenlignet med andre dag. Dagens forbrug opdateres hver time
søjler viser beboerens forbrug sammenlignet andre beboeres energiforbrug
viser månedsforbruget for den aktuelle måned sammenlignet med den forrige måned for at give en fornemmelse af forbrugets udvikling

Hvert “kort” giver adgang til at se detaljer for forbruget.

Det daglige forbrug viser forbruget dag for dag i den forgangne uge.

Søjler viser forbruget dag for dag i den forløbne uge, så man tydeligt kan se, forskelle og bruge den viden til at overveje ting der kan gøres anderledes

Det ugentlige forbrug sammenligner med fire andre lejligheder.

På dette kort kan man se sit energiforbrug sammenlignet med fire andre lejligheder. Det prikker til vores konkurrencelyst

Månedens forbrug viser forbruget måned for måned et år tilbage.

her kan man se energiforbruget måned for måned det sidste år. Søjlerne afslører, hvis der er store forskelle, og det kan hjælpe til at få æje på, at energiforbruget er noget, vi selv kan påvirke

Det årlige forbrug viser dette års forbrug  og forbruget de sidste fire år.

hvordan kan det være, at der er så stor forskel på, hvor meget energi vi bruger fra år til år? graferne får os til at stille spørgsmål, vi gerne vil finde svar på

Indstillinger, målerstand og tips:

Det er vigtigt at udfylde sammensætningen af beboere i lejligheden under indstillinger, så de sammenligninger, beboerne får,  matcher lejligheder med lignende beboersammensætning.

Under målere er der informationer om de tilgængelige målere med detaljer om målerstand og aflæsningstidspunkt.

Programmet indeholder en masse tips til, hvordan du med små ændringer kan spare el, vand og varme.

Hver tip indeholder detaljer, som forklarer, hvad man konkret kan gøre anderledes, og hvorfor det er en god idé.

det er vigtigt at angive, hvor mange beboere, der bor i lejligheden, så de sammenligninger, man får til andre beboeres energiforbrug, matcher beboersammensætningen i lejligheden
appen giver adgang til at se informationer om lejlighedens målere med oplysninger om aflæsning og aflæsningstidspunkt
sparetips der gør det nemmere at spare energi i hverdagen
Kort med detaljer om et sparetip. Her bliver det forklaret, hvad man kan gøre og hvorfor det er en god idé

Hent KeepFocus EnergyHome til din telefon eller iPad/tablet her: