Klimastafetten er havnet hos beboerne

mand sidder med ipad. Kigger på sit vandforbrug vist i søjleform i beboerløsningen Cards
Med KeepFocus Cards får beboerne et værktøj, der gør dem opmærksomme på, at de glemmer at slukke lyset eller har skruet for højt op for radiatoren. De fleste er interesserede i så lav en forbrugsregning som muligt, og det kan app’en hjælpe med
Babette Peulicke SlottTeknologisk Institut

Klimastafetten er havnet hos beboerne

I EU vurderer man, at der er et kæmpe klimapotentiale forbundet med at reducere privatforbruget af el, vand og varme blandt beboere i den almene boligsektor.

Vi ved, at varmeforbruget i identiske rækkehuse kan variere med en faktor 20 (så det højeste forbrug er 20 gange højere end det laveste), og det fortæller os, at adfærd og vaner har stor indflydelse på vores personlige energiforbrug. Hvis vi vil opnå en reel klimaeffekt, er det derfor ikke nok at lave energiforbedringer –  vi skal have de menneskelige ressourcer med.

Enormt klimapotentiale i beboeradfærd

EU stiller i energieffektivitetsdirektivet (EED) krav til, at beboere i den almene boligsektor får adgang til oplysninger om deres varmeforbrug minimum to gange om året – og fire gange for de beboere, der modtager elektroniske fakturaer.

Tanken er, at beboerne med den information får øje på, at energiforbruget er noget de selv kan påvirke, og fordi der er klare økonomiske fordele ved at spare på energien, håber man i EU, at beboerne kan se potentialet i en mere bæredygtig adfærd og blive motiveret til at bruge energi med omtanke.

Hvorfor nøjes?

David Friisholm, som er direktør for KeepFocus, mener, at der er et kæmpe besparelsespotentiale i folks privatforbrug – ikke kun af varme, men også el og vand.

”Information om forbruget af både el, koldt vand, varmt vand og varme – på dagsbasis og med timedata – er nøglen til at opnå de store energibesparelser. Hvorfor nøjes med at informere om varme to eller fire gange om året, når det ikke koster ekstra at tage de andre ting med?”, siger han. “Hos KeepFocus har vi i mange år arbejdet med at udnytte viden om forbruget til at opnå energibesparelser. I produktionsvirksomheder, på kontorer, i lejligheder, butikker osv., og vi ved – helt faktuelt – at vores løsning skaber besparelser, også i boligejendomme. At det virker, når beboerne kan følge deres forbrug, når det passer dem, og opdateret hver time, så de får øje på, hvordan deres adfærd påvirker deres forbrugsregning. Eller hvis der er et toilet eller en vandhane, der begynder at løbe. Hvorfor nøjes med varme? Vand er også er på vej til at blive en mangelfuld ressource. Det står i samme direktiv”, siger han.

Derfor er KeepFocus Cards så effektiv

KeepFocus tilbyder en løsning, som giver beboerne adgang til at sammenligne deres forbrug af el, vand og varme i forhold til tidligere forbrug, år for år, måned for måned, uge for uge og dag for dag.

De kan også se deres forbrug sammenlignet med andre (anonyme) lejligheder med lignende beboersammensætning, og for at undgå, at beboerne mister interessen og falder tilbage i deres gamle vaner, er KeepFocus Cards tænkt som et levende univers, hvor der konstant sker nye ting.

Beboerne kan se meget mere, end de har krav på, for de får en løsning, der ikke begrænser sig til deres varmeforbrug to eller fire gange om året. Målet er at motivere beboerne til at lave nye vaner, og det tager tid. Hvis visualisering skal have en langsigtet bæredygtig effekt, er det nødvendigt at beboerne bevarer motivationen gennem en længere periode, og vores app er designet med afsæt i en række effektive fastholdelsesstrategier, som virker.
David FriisholmKeepFocus A/S

Forside på artikel med titlen Klimastafetten er havnet hos beboerne

Læs hele artiklen her