Løsninger til beboere

energivisualisering af "mit forbrug" i en browser eller på app

Løsninger med personlig energivisualisering til beboere i boligejendomme

Giv jeres beboere adgang til at se deres energiforbrug i en af vores brugervenlige beboerløsninger

Siden oktober 2020 har der været et lovkrav om, at beboere i boligforeninger skal have information om deres varmeforbrug to eller fire gange om året. Fra d. 1. januar 2022 skal de have information om deres forbrug af varme minimum en gang om måneden.

Baggrunden er, at CO2-udledningen fra bygninger er uforholdsmæssig stor – faktisk står bygninger for 36% af det globale energiforbrug og for knap 40% af de samlede direkte og indirekte CO2-emissioner.

Hvis vi gerne vil reducere CO2-udslippet, er energiforbruget i bygninger derfor et rigtig godt sted at starte, og der er fra EU’s side et ønske om, at hjælpe beboere i boligforeninger med at spare energi.

Midlet til at lykkes med opgaven er at give beboerne adgang til at følge deres energiforbrug, og teorien er, at de med denne information bliver motiveret til at tage mere bæredygtige valg i dagligdagen.

Virker det…?

Noget tyder på det. I hvert fald, hvis de har adgang til at se deres forbrug efter behov og med forbrugsdata hentet på timebasis.

DTU har gennemført et forskningsprojekt om effekten af energivisualisering til beboere i form af KeepFocus Cards, og resultaterne var overbevisende.

Hvor tidligere internationale undersøgelser påviser energibesparelser på mellem 2-10% ved brug af energivisualisering, kunne DTU i deres afsluttende rapport konkludere, at brugen af KeepFocus Cards havde resulteret i et fald i elforbruget med 15%, varmt vand med 34% og varmeforbruget med 60%.

Sådan virker KeepFocus’ beboerløsninger

KeepFocus har to løsninger til beboere: KeepFocus Cards og KeepFocus EnergyHome. KeepFocus Cards er browserbaseret og tilgås fra en browser på alle platforme (PC, iPad, telefon osv.), og KeepFocus EnergyHome er en telefonapp. Begge løsninger viser beboerne deres personlige forbrug af el, koldt og varmt vand samt varme på timebasis.

Forbruget vises i to søjler: den ene søjle viser det akkumulerede forbrug (opdateret hver time), og den anden søjle viser tidligere forbrug i en tilsvarende periode (dag, uge, måned, år). Ugeforbruget sammenligner forbruget med andre tilsvarende (anonyme) lejligheder.

Der sker to ting, når beboerne bruger KeepFocus Cards og KeepFocus EnergyHome:

  1. Sammenligningerne sætter overvejelser i gang i forhold til forbruget og hvad et øget forbrug skyldes. Alene det, at beboerne bliver bevidste om deres forbrug af el, vand og varme har en effekt. Samtidig prikker det til vores medfødte konkurrencegen, som får os til at ville præstere bedre. Nogle “konkurrerer” mod de andre beboere, andre mod sig selv, men uanset om det er den interne eller den eksterne konkurrence der er drivkraften, har konkurrenceelementet vist sig at være en af de stærkeste og mest effektive motivatorer i løsningerne.
  2. Fordi de kan se deres forbrugsudvikling næsten i real-tid (time for time), får de mulighed for at identificere, hvordan deres daglige adfærd påvirker deres forbrugsregning. Det bliver med andre ord tydeligt, hvor stor effekt det har på deres forbrug, når de tager et langt brusebad, bruger ovnen, lufter ud for tændte radiatorer eller lader vandet løbe, når de skræller kartofler… for at nævne et par eksempler.

KeepFocus Cards og KeepFocus EnergyHome er beboernes værktøj til at spare penge på den årlige forbrugsregning og gør samtidig noget godt for klimaet.

Energivisualisering til beboere. Cards logo. Cards visualiserer energiforbruget på forskellige kort, hvilket logoet viser
Beboerløsninger giver energibesparelser. Keepfocus EnergyHome logo. EnergyHome er en app til telefonen.
“På et år sparede jeg 3.928,- kroner ved at bruge Cards. De penge brugte jeg på min sommerferie”
Susanne NielsenBo Vest

Vil I gerne vide mere om vores energivisualisering til beboere?

Kontakt en af vores dygtige kundekonsulenter:

Christian Bredsgaard

Key Account Manager - Bolig

+45 22 61 74 85
cbr@keepfocus.dk