Mariagerfjord Kommune arbejder strategisk med energistyring

Logo klimakommune ekstra indsats for klimaet og reduktion af co2

Mariagerfjord Kommune er aktiv Klimakommune

Mariagerfjord kommune har siden 2008 påtaget sig rollen som Klimakommune og har formået at reducere sit CO2-udslip med gennemsnitligt 4,7% årligt. Et skærpet fokus på vand- og energistyring af kommunens bygninger med hjælp fra KeepFocus har været en af strategierne til at mindske udslippet af drivhusgasser.

Mariagerfjord kommune har nu i 12 år været med i bevægelsen mod en grønnere og mere klimaneutral fremtid i rollen som aktiv klimakommune. Titlen som klimakommune dækker over et tæt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening med en aftale om, at man i kommunen som minimum skal nedbringe sit årlige CO2-udslip med 2 procent i mindst 5 år i træk.

Mariagerfjord Kommune vil ikke risikere, at indsatsen for at nedbringe CO2-udslippet  går udover kommunens borgere og arbejder derfor strategisk med at drive kommunens bygninger mere energieffektivt som middel til at nå deres mål.

Kommunen ejer omkring 200 bygninger og bidrager derudover til driften af 13 idrætshaller og 35 klubhuse, så der er mildest talt en hel del at komme efter rent klimamæssigt ved at fokusere på bygningernes energieffektivitet.

Et effektivt energistyringsværktøj giver resultater

Mariagerfjord Kommune har siden 2011 fået hjælp fra KeepFocus til at holde styr på energiforbruget i de mange bygninger, som kommunen ejer. Mariagerfjord Kommune bruger blandt andet KeepFocus til energistyring, hvor de sammenligner forbruget år for år, så de kan gribe ind hvis forbruget stikker af.

KeepFocus hjælper også med at kontrollere vandforbruget, så eventuelle lækager og løbende toiletter kan konstateres tidligt og stoppes. Lækager øger risikoen for skader på bygningsdele, men med hurtig indgriben undgår kommunen både dyre efterregninger og skimmelangreb.

”Hos Mariagerfjord Kommune har vi valgt KeepFocus som samarbejdspartner til vores energiovervågning, fordi deres løsning giver os et effektivt redskab til at få bragt vores energiforbrug ned.” Fortæller Keld Bjerregaard Sørensen, teknisk konsulent fra Mariagerfjord Kommune, og fortsætter:
-”Det er afgørende for os, at vi har et detaljeret og pålideligt overblik over forbruget i hele kommunen, så vi hurtigt og nemt kan finde de områder, hvor der kan findes besparelser, og den løsning, vi har fået, er både brugervenlig og teknisk meget avanceret. Vi kan blandt andet selv oprette forskellige typer af alarmer, og det har i flere tilfælde betydet, at vi har opdaget lækager, før forbruget kunne nå at løbe løbsk”, fortæller han.

Mariagerfjord kommune bruger også KeepFocus til at sammenligne forbruget i sammenlignelige bygninger i kommunen, så skoler bliver sammenlignet med skoler, børnehaver med børnehaver og så videre. Sammenligningerne af driftsforbruget på de forskellige bygninger baseres på data fra KeepFocus og bruges til at finde de steder, hvor der er størst sandsynlighed for at finde de største energiøkonomiske besparelser – med skyldig hensyntagen til aldersforskellen på bygningerne.

Læs denne og andre nyheder på Energiforum Danmarks hjemmeside her.