Nye krav fra EU

“Den største bidragsyder [til klimaforandringerne] er vores energiforbrug”.

Ordene kommer fra denne artikel på dr.dk, hvor professor på Niels Bohr Instituttet, Jens Hesselbjerg Christensen, forholder sig til en række klimamyter, og der er ikke tvivl om, at der er et kæmpe klimamæssigt potentiale i at nedbringe vores energiforbrug – endda med økonomiske besparelser for brugerne.

I sidste uge vedtog EU en række henstillinger til Energieffektivitetsdirektivet (EED), som skal bringe os tættere på målet om i 2030 at have forbedret energieffektiviteten med mindst 32,5%. (Nyheden om vedtagelserne kan læses  her)

Hyppige målinger og synliggørelse af energiforbruget har stor effekt.

Energibesparelser er den nemmeste måde at nedbringe CO2 udslippet, og fordi man kan se, at individuel måling og fakturering har en dokumenteret effekt i forhold til at få mennesker til at ændre adfærd, indeholder de seneste tilføjelser til EED mere tydelige krav om at inddrage den menneskelige ressource i det store regnestykke.

Kravene til frekvensen af forbrugsinformation og fakturering bliver skærpet, og medlemslandene opfordres til at skabe en kollektiv bevidsthed om fordelene ved energibesparelser og energieffektivitet – eksempelvis i form af forbrugssammenligninger og informationer om relateret energisammensætning og CO2 udledning.

Det starter med os selv

KeepFocus har i flere år arbejdet målrettet med udvikling af forskellige programmer designet til at bryde med vanetænkning, og gennem adfærdsændringer opnå effektive økonomiske og klimavenlige besparelser.

Vi kan ikke sige os fri for at være stolte af at være langt fremme med produkter og services, som gennem enkle visualiseringsteknikker har en motiverende effekt på menneskers adfærd i deres dagligdag, og vi tror på, at man ved at synliggøre forbruget for brugerne skaber en interesse for et område, der ellers er kendetegnet ved at være abstrakt og uinteressant.

Med lettilgængelig og letforståelig information til rådighed bliver der skabt en  interesse for at monitorere effekten af ens egen adfærd eller en kollektiv indsats.