Om KeepFocus

luftfoto af ferskvandscentret med bygning O, hvor Keepfocus har kontor

Om KeepFocus

En professionel samarbejdspartner til ambitiøse energiledere

I mere end 25 år har KeepFocus gået forrest med at udvikle løsninger til at bringe ressourceforbruget ned i virksomheder, boligejendomme, offentlige institutioner og hos private forbrugere.

Vores løsninger er skabt til at synliggøre energiforbruget på en måde, der både giver et hurtigt overblik og detaljeret indsigt på målerniveau. Begge dele er vigtige for arbejdet med energistyring og energioptimering, og det har været vigtigt for os at skabe et værktøj, som var visuelt og brugervenligt, og som samtidig indeholdt den avancerede funktionalitet, der gør arbejdet med energistyring og ejendomsdrift mindre tidskrævende og lettere tilgængeligt.

Mere end bare visning af data

Vi har knap tre årtiers erfaring med energidata, og vi har løbende integreret vores viden om klimakorrigering, datahistorik, bygningsformål, arealjustering og mange andre forhold i vores løsninger, så vores kunder kan være trygge ved, at deres konklusioner bliver dannet på et troværdigt og nuanceret grundlag. Data er nemlig ikke bare data.

Toppen af isbjerget

I dag bliver vores løsninger primært brugt til at monitorere energiforbruget og ad den vej opdage overforbrug, spild og lækager. Det store overblik på tværs af bygninger, afdelinger eller enheder gør det muligt at opdage unødvendigt forbrug, overflødigt standby-forbrug og andre uregelmæssigheder, som kan optimeres i arbejdet med at nedbringe energiforbruget.

Systemet er dog ikke begrænset til vand- og energimålere, og der er mange andre muligheder for at arbejde mere målrettet med energioptimering. I dag, hvor der er mulighed for at vælge naturlige energikilder, er det oplagt at arbejde strategisk med produktionsplanlægning og udnytte de perioder, hvor energien koster mindst – både økonomisk og klimamæssigt. Med et indgående overblik over forbruget på timebasis, bliver øvelsen med at planlægge og styre forbruget på en hensigtsmæssig måde mere overskuelig.

Vi hjælper de gode vaner på vej

Hos KeepFocus arbejder vi for at nedbringe vores forbrug af ressourcer.

Det er ikke teknik, der skaber forandring, men mennesker, og i arbejdet med energioptimering er der et kæmpe potentiale at hente i de menneskelige ressourcer i organisationen.

KeepFocus har derfor udviklet nogle redskaber, som er med til at øge motivationen for at sætte handling bag de gode intentioner hos forskellige målgrupper. Vores løsninger har til formål at skabe større opmærksomhed om energiforbruget og gennem viden og vejledning at hjælpe de gode vaner på vej i hverdagen. Ved at sætte fokus på vores egen adfærd og på mulighederne ved at indarbejde små – men effektive – ændringer, arbejder vi sammen om at sikre et mere bæredygtigt ressourceforbrug baseret på fornuft og ansvarlighed.

KeepFocus’ historie

Claus Humlum etablerede Humlum Energy Consult d. 1. marts 1993.


I 1998 købte Knud Erik Jensen sig ind i firmaet, og sammen repræsenterede Claus og Knud Erik en solid erfaring indenfor automatisering og energirådgivning. Dette samarbejde førte til udvikling af visionære patenterede systemer til energiovervågning.


I 1999 investerede Lars Kolind i projektet, og selskabet KeepFocus blev etableret.


I 2001 blev de første installationer sat op med stor succes. Snart kunne KeepFocus dokumentere store resultater med programmet EnergyGuard.


I 2016 blev KeepFocus solgt til den tyske koncern KALORIMETA AG & Co.


I 2018 blev noventic group grundlagt som holdingselskab med datterselskaberne Qundis og Smarvis, Kalo, IKW og KeepFocus.


2022: KeepFocus beskæftiger i dag 23 medarbejdere på hovedkontoret i Silkeborg.

teknologi hjælper til at skabe energibesparelser blandt privat og i virksomheder