Produkter

Spar energi med de rigtige produkter

billede af energyhome og cards og App-keepfocus

Spar penge og CO2 når I optimerer jeres energiforbrug

Forandring kommer ikke af sig selv. Når I nedbringer jeres ressourceforbrug, bliver I en del af løsningen, og vores løsninger giver jer en overskuelig genvej til at opnå besparelser på jeres bygningsdrift og hos jeres beboere.

energioptimering og energistyringsprogram app.keepfocus hjælper til at reducere energiforbrug

App.KeepFocus er vores energistyringsværktøj, som bruges til energioptimering i kommuner, private virksomheder, boligforeninger organisationer.

Med App.KeepFocus får I en effektiv platform til at arbejde professionelt med energiledelse på alle niveauer – fra strategi og planlægning til daglig drift. Vi henter data på timebasis, hvilket giver mulighed for at opnå et detaljeret og nuanceret indblik i forbruget – helt ned til den enkelte måler.

Læs mere om energiledelse med App.KeepFocus her:

energiforbrug, energibesparelser, beboerløsninger, keepfocus

KeepFocus Cards formidler jeres beboeres energiforbrug på en visuel og lettilgængelig måde.

Med Cards får beboerne et værktøj til dagligt at følge deres forbrug af el, vand og varme, og fordi deres forbrug hentes på timebasis, kan de aflæse effekten af deres forbrugsmønstre  og dermed få øje på, hvordan eksempelvis et langt brusebad eller brug af ovnen påvirker deres forbrugsafregning.

Læs mere om KeepFocus Cards her:

Energibesparelser med energivisualisering på telefon eller tablet

KeepFocus Home er vores telefonapplikation til jeres beboere.

På samme måde som i Cards, kan beboerne aflæse deres individuelle energiforbrug på timebasis, og får dermed mulighed for at gennemskue, hvordan deres daglige adfærd påvirker deres forbrugsregnskab. Appen viser beboerne deres forbrug sammenlignet med deres tidligere forbrug for en sammenlignelig periode (år for år, måned for måned og dag for dag) , og det har en positiv effekt på motivationen  til at ændre adfærd.

Læs mere om KeepFocus Home her: