Timedata til boligadministration

video der viser, hvordan man navigerer mellem år, måned, dag og timevisning i App.KeepFocus

Hvad betyder timedata?

Timedata betyder, at vores system opsamler data minimum 20 gange i døgnet fra de målere, der er fjernaflæste. Der hentes som udgangspunkt data 24 gange i døgnet, men i enkelte tilfælde vil opdateringer af systemet forsinke opsamlingen, og i begrebet timedata ligger altså minimum 20 gange på et døgn.

Fem store ure med små silhouetter, der løber hen over dem symboliserer timedata

Fordele med timedata til boligadministration

Fordelingsregnskaber

Når I henter beboernes forbrugsdata hver time, bliver jeres grundlag for det årlige fordelingsregnskab pålideligt og troværdigt. I får mulighed for at bevare føling med de indkomne data og dermed kunne reagere hurtigt, hvis der sker fejl, som forhindrer systemet i at aflæse beboernes forbrug. Det kan for eksempel være en måler, der går i stykker eller udsættes for hærværk.

Dialog med beboerne

Den høje detaljeringsgrad afslører tydeligt forbruget fordelt på el, kold vand, varmt vand og varme. Hvis der opstår uenighed om forbrugsafregningen, har man som boligadministrator mulighed for at dokumentere beboerens forbrug time for time og finde forklaringen på, at forbruget ser ud, som det gør. Det kan eksempelvis være et løbende toilet, lange brusebade eller brug af apparater, der bruger meget strøm.

Bæredygtig bygningsdrift

I har timedata i hele bygningen – også i jeres teknikrum. Det giver jer mulighed for at forstå og afkode energiforbruget på en måde, der synliggør de områder, hvor I kan opnå en mere energieffektiv drift. Timedata afslører med det samme, hvis der opstår vandskader, eller hvis rørisoleringen er mangelfuld og giver mulighed for at tage styring over jeres nedkøling, så I undgår straffeafgift på jeres returvarme.

Klar til EED

Fra d. 1. januar 2022 skal beboere i almene boliger informeres om deres varmeforbrug minimum en gang om måneden. Med timedata er det ikke et krav, som er vanskeligt at overholde – heller ikke, hvis kravet senere bliver skærpet til eksempelvis information på dagsbasis. Og hvorfor nøjes? Som bonus får I med KeepFocus mulighed for også at informere om el, vand og varme – alt sammen på timebasis.