Skab energibesparelser i den offentlige bygningsportefølje


Få overblik over energiforbruget i jeres offentlige bygninger og en platform til at skabe energibesparelser,  samt hjælp til at opnå jeres langsigtede effektiviseringsplaner. 

Få komplette data til jeres energieffektivisering

Vi leverer en løsning med automatisk dataopsamling fra samtlige forbrugsmålere, som giver jer et præcist indblik i energiforbruget fordelt på lokationer og forbrugstyper. I kan følge med i jeres energiforbrug time for time døgnet rundt og arbejde ud fra et detaljeret datasæt, når I skal evaluere og planlægge jeres energioptimering og fremtidige, grønne målsætning.

Benchmark bygninger og identificer overforbrug

KeepFocus’ system er effektivt værktøj til at arbejde analytisk og målrettet med energieffektivisering. Al jeres energidata bliver præsenteret visuelt i en form, som både giver overblik og indblik. Benchmark bygningers performance og sammenlign med tidligere års, ugers eller dages forbrug. I vil meget hurtigt kunne aflæse, hvor der er besparelsespotentiale, baseret på eksempelvis overforbrug, spild eller tomgangstab.

Maksimalt udbytte fra dag ét

Ud over at levere markedets mest brugervenlige softwareplatform, har vi et bredt team af fagfolk, som sørger for installation af kvalitetsmålere og dataopsamlingsudstyr, efterfølgende service og support og ikke mindst en grundig introduktion, så I får det maksimale ud af løsningen fra dag ét.

Vi bidrager gerne med vores mange erfaringer fra arbejdet med virksomheder og kunder i den offentlige sektor. En god start er at identificere områder med stort besparelsespotentiale på kort sigt. Så kan I komme godt i gang med den grønne omstilling, agere mere bæredygtigt og nå de energieffektiviseringsmål I ønsker.

Få mulighed for at:
  • Overvåge energiforbruget
  • Opsætte alarmer 
  • Benchmarke bygninger
  • Få data til grønne regnskaber
  • Opsætte budgetter og prognoser
  • Omsætte viden til besparelser
  • Downloade datadokumentation

Målere med åbne standarder

Vi leverer kun målere, der overholder EU’s standard for åben kommunikation, Open Metering System (OMS). Det giver jer fleksibilitet til at vælge de leverandører, der giver størst værdi for jer.


LÆS MERE OM OMS


Dataopsamling på timebasis

At vi har dataopsamling på timebasis betyder, at vores system henter data 24 gange (minimum 20 gange) i døgnet fra de fjernaflæste målere. Samtidig får I et detaljeret grundlag til at skabe besparelser.
LÆS MERE OM FORDELENE VED TIMEDATA

Avanceret & 
brugervenligt software

App.KeepFocus er vores energistyringsplatform, som med mere end 20 års løbende udvikling bag sig, er et gennemtestet og progressivt værktøj til at visualisere store mængder af data. 
LÆS MERE OM VORES SOFTWARE