Online energistyring

App.KeepFocus - jeres genvej til effektiv energioptimering

App.KeepFocus er et effektivt energistyringsværktøj, som gør arbejdet med energioptimering mere tilgængeligt og effektivt. Platformen giver værdi på alle niveauer i organisationen – fra strategisk energiledelse til daglig drift. Programmet er specifikt designet til at arbejde med energioptimering i alle typer bygninger – så som boliger, fællesarealer, kontorer, produktionshaller, skoler, plejehjem m.fl.  

Visualisering af alle jeres målepunkter i én brugerflade

App.KeepFocus giver overblikket over alle jeres målepunkter i ét samlet system. Brugerfladen er overskuelig og systemet rummer en lang række avancerede funktioner, som laver forarbejdet til intelligent energiledelse. Data opdateres hver time, hvilket hurtigt synliggør uregelmæssigheder og besparelsesområder. Jeres medarbejdere kan tilgå systemet med individuelle rettigheder alt efter ansvarsområde. 

Undgå overforbrug med effektive alarmer

App.KeepFocus kombinerer fjernaflæste timeværdier med et veludviklet alarmsystem. I sætter brugerdefinerede grænseværdier og opnår beskyttelse mod betydelige skader på jeres bygninger og installationer. Det gælder f.eks. løbende toiletter og vandhaner, synlige og skjulte lækager på vandrør - i f.eks. tomme lejemål, men også dårlig afkøling af fjernvarmevand kan koste dyrt på bundlinjen. Identifikation af unormalt højt eller lavt forbrug og defekte målere betyder, at I hurtigt kan agere og udbedre en eventuel skade, samt opnå betydelige besparelser på forbrug og CO2. 

FUNKTIOnalitet

Et utal af funktioner til energimåling og styring

Vores online platform matcher behovene for arbejdet med energimåling i såvel boligforeninger, virksomheder og den offentlige sektor. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og sørger naturligvis for at alle brugere fra starten får en grundig introduktion i brugerfladen. Herudover hjælper vi jer naturligvis i gang med effektiv alarmopsætning, målerstruktur, rapporter mv.  
...................................................................................................


  • Fuld overblik over alle ejendomme
  • Data opdateres hver time
  • Effektiv alarmopsætning
  • Benchmark bygninger / opgange
  • Opsæt budgetter og prognoser
  • Overblik over CO2-udledning
  • Download data til grønne regnskaber og ESG
  • Sammenlign tidligere år, mdr. uger
  • Fælles logbogs-funktion
  • Ubegrænset antal brugere 

Vil I have en demonstration af App.KeepFocus?

Vi kommer meget gerne ud og giver en gratis og uforpligtende demonstration af vores platform. Så kan I få en klar fornemmelse af funktionalitet og brugerflade mv. Udfyld formularen nedenfor - gerne med et par ord om jeres forening/organisation, så vender vi tilbage til jer.