Energy Dashboard

Har I en grøn dagsorden I gerne vil synliggøre?

Fortæl og vis omverdenen jeres energibesparelser og grønne ambitioner. KeepFocus EnergyDashboard visualiserer jeres energiforbrug via infoskærme og giver mulighed for at skabe opmærksomhed omkring jeres energiforbrug over for jeres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Fleksibelt værktøj med stor signalværdi

EnergyDashboard kan installeres på infoskærme i f.eks. receptioner, kontorer, fællesområder, kommunale bygninger, skoler m.fl.
Det kan også integreres som en del af jeres intranet, så
medarbejderne dagligt kan følge med i energiforbruget. Det skaber gennemsigtighed og motivation til at bidrage til jeres fælles målsætning om effektiv brug af ressourcer.

Hvordan fungerer EnergyDashboard?

De indkomne data fra alle jeres ønskede målepunkter uanset forbrugsart, bliver løbende visualiseret på jeres skærme. De kan formidles i skemaer og diagrammer, som I har fuld frihed til at sammensætte. Således får I præsenteret jeres budskab på den måde der giver størst værdi.
.....................................................................................................

Eksempler på visning: 
  • Forbrug af el, vand, varme, CO2 og/eller køling.
  • Forbrug vist i time -, dags-, uge- eller årsværdier.
  • Nuværende CO2-aftryk vs. året før.
  • Andel af elforbrug fra solceller.
  • Tendenser/udvikling i energiforbrug.