Timedata øger præcisionen

Dataopsamling på timebasis betyder, at vores system henter data minimum 20 gange i døgnet fra de målere, der er fjernaflæste og sender data videre til jeres system.


Få det maksimale ud af jeres arbejde med energistyring

Præcise data fra alle målere - hver time - døgnet rundt

Fordele ved timedata

Energieffektiv bygningsdrift

Mulighed for at kortlægge energiforbruget meget nøjagtigt og finde besparelser. Afvigelser i energiforbruget fremgår tydeligt og det er nemt at præcisere hvilket tidsrum det drejer sig om. 

Hurtig reaktion på alarmer

I definerer selv alarmer og alarmparametre og kan reagere hurtigt, hvis der sker udsving.  Systemet rummer en lang liste af tilgængelige alarmer , som f. eks. manglende data, høj luftfugtighed eller ineffektiv afkøling. 

Find dyrt standby-forbrug

Med timedata fra hele døgnet, kan I beregne, hvor stor en del af jeres forbrug, der skyldes standby-forbrug. Efterfølgende er det nemt dokumentere effekten af de ændringer I har foretaget. 

Sammenligning - et stærkt parameter

Sammenlign f.eks. bygninger med samme funktion, samme størrelse eller forskellige afdelinger i samme enhed. Her er timedata ekstremt brugbare, fordi de aflæste forskelle, kan kobles på konkrete situationer, omstændigheder eller adfærd.